Ruimte en Verkeer bespreekt toekomst Schieoevers

Dit item is verlopen op 17-02-2019.
17 januari 2019 – De commissie Ruimte en Verkeer behandelt in de overlegvergadering op dinsdag 22 januari 2019 onder meer het concept ontwikkelplan Schieoevers Noord, de MER Schieoevers Noord en het ontwerpbestemmingsplan Tiny Houses.

Schieoevers moet in de toekomst een stedelijk gebied worden waar gewerkt en gewoond wordt in een gezonde en veilige omgeving. Delft zet in de periode tot 2040 in op de realisatie van 10.000 banen op alle niveaus. Daarvan zijn er 3000 voorzien in Schieoevers, waarbij de gevestigde bedrijven in het gebied niet worden beknot. De gemeenteraad hoeft over de stukken die in de commissie worden besproken nog geen besluit te nemen. Als het debat in de commissie leidt tot het indienen van moties dan worden die in de raadsvergadering op donderdag 31 januari afgerond.

De commissie buigt zich verder nog over twee voorstellen, waarover de raad in de komende vergadering wel een besluit neemt. Dit zijn het voorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een dakopbouw voor zes appartementen aan de Mina Krusemanstraat 40-44 en het voorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van twee woningen op de Rotterdamseweg 13.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat. Voorafgaand aan de vergadering houdt de commissie vanaf 19.45 uur een delfts Kwartiertje. De fractie van STIP gebruikt dit kwartier om aanvullende vragen te stellen aan het college over de ontwikkelingen rond station Delft Campus en een brief van de Continentiestichting Nederland over openbare toiletten.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties