Ruimte en Verkeer bespreekt bodembeheer

Dit item is verlopen op 06-10-2018.
6 september 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 11 september onder meer de nota Duurzaam bodembeheer gemeente Delft besproken.

Tegelijk met deze nota wordt de raad gevraagd om de waterbodemkwaliteitskaart van het hoogheemraadschap te accepteren. De commissie formuleert dinsdag een advies voor de raad om hierover in de vergadering op 27 september een besluit te nemen.

Dat geldt ook voor de voorstellen Ontwerpverklaring van geen bedenkingen nieuwbouw appartementen Mercuriusweg 1 en Vaststelling onttrekkingsbesluit stoep achterzijde en passage i.v.m. modernisering Lidl supermarkt Griegstraat die in deze commissievergadering worden besproken.

De commissie buigt zich in de overlegvergadering verder over het ambitiedocument Yperstraat en omgeving en de nota Parkeernormen 2018.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint. Daaraan voorafgaand gebruiken enkele fracties het Delfts Kwartiertje om vragen te stellen aan het college. Dit kwartiertje begint om 19.45 uur.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties