... Actueel Ruimte en Verkeer behandelt grondbeleid

Ruimte en Verkeer behandelt grondbeleid

5 oktober 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer worden op dinsdag 10 oktober onder meer de voorstellen Nota Grondbeleid 2017-2020, Nota Grondprijsbeleid 2017-2020 en de Grondprijzenbrief 2017 behandeld.

Het college stelt de gemeenteraad voor om een meer actief grondbeleid te voeren dat is afgestemd op de situatie en/of locatie. De commissie wordt om een advies gevraagd zodat het voorstel door de gemeenteraad in de vergadering op donderdag 30 november kan worden vastgesteld.

De commissie buigt zich verder in deze vergadering over het fietsparkeren in Delft, de voortgang van het project Kruisstraat 71 en de parkeervisie Nieuw Delft.

De overlegvergadering start rond 20.15 uur, aansluitend op de procedurevergadering die om 20.00 uur begint.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Inspreken in de commissievergadering