Rookvrij initiatiefvoorstel op raadsagenda

Dit item is verlopen op 18-03-2019.
18 februari 2019 – In de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 21 februari wordt onder meer het initiatiefvoorstel Delft naar een rookvrije generatie van D66 en CDA besproken. De vergadering in het stadhuis op de Markt begint om 20.00 uur.  

In dit voorstel bepleiten D66 en CDA een aantal maatregelen die moeten voorkomen dat kinderen in de verleiding komen om te gaan roken.

De raad buigt zich verder over de nota Schuldhulpverlening. In de commissievergadering kondigde de ChristenUnie bij dit onderwerp een amendement aan en STIP liet weten de nota mee terug te nemen naar de fractie.

Verder bespreekt de raad de actuele motie Verkopen Delftse apothekers ook medicijnen naar het buitenland? In deze motie vraagt Onafhankelijk Delft het college onder meer te onderzoeken of er in Delft apothekers zijn die schaarse medicijnen aan het buitenland verkopen.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties