Renovatie Sebastiaansbrug opnieuw vertraagd

Dit item is verlopen op 23-06-2014.
23 mei 2014 – Het vervangen van de Sint Sebastiaansbrug moet opnieuw worden uitgesteld. De renovatie van de brug en de aanleg van tramlijn 19 zijn met minimaal één jaar vertraagd. Wethouder Lennart Harpe maakte dat donderdag 22 mei bekend in de commissie Algemeen.

De kersverse wethouder kreeg vorige week in een overleg met gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland te horen dat de provincie dit jaar niet zal starten met de renovatie van de brug. Dat zou volgens  Harpe te maken hebben met de complexiteit van het ontwerp van de brug en de aanleg van de tramlijn. Verdere details kon de wethouder op dit moment nog niet geven.


Risico’s


De commissie had het onderwerp geagendeerd om geïnformeerd te worden over de stand van zaken van dit project. De mededeling van de wethouder kwam als een donderslag bij heldere hemel en riep veel vragen op over de planning in de Spoorzone,  de aanleg van de tramlijn en over de financiële risico’s voor de gemeente.


Al die punten worden momenteel door ambtenaren van de gemeente en de provincie onderzocht. Op 2 juni heeft wethouder Harpe opnieuw overleg met de gedeputeerde. Hij beloofde dat de commissie zo snel mogelijk daarna geïnformeerd wordt over de consequenties van de vertraging.


Omwonenden


Omdat twee insprekers namens de omwonenden hun zorgen uitten over de verwachte geluidoverlast van het verkeer op de toekomstige brug ging de commissie daar ook op in. Het vorige college besloot tot extra maatregelen  om de brug stiller te maken. De omwonenden vinden die maatregelen onvoldoende en zetten bovendien vraagtekens bij het laatste leefbaarheidsonderzoek van de gemeente. Dat onderzoek wijst geen onaanvaardbare aantasting van de leefbaarheid aan. De bewoners willen onder meer stiller asfalt op de nieuwe brug. De wethouder gaat met hen in gesprek. De commissie praat volgende maand verder over de Sebastiaansbrug.


Groen-Blauw


De commissie sprak donderdagavond ook over het rapport  dashboard Delft Zuidoost en de voortgangsrapportage project Groen-Blauw Delft Zuidoost.  Beide rapporten beschrijven de ontwikkelingen in dit deel van Delft waar wordt gebouwd in een omgeving die tegelijkertijd groener en waterrijker moet worden. De gemeente werkt daarbij samen met tal van partijen.  Enkele fracties waren dan ook verbaasd dat Belangenvereniging TU-Noord met andere cijfers over verkeer en geluidshinder kwam dan de cijfers die het vorige college in de rapporten had gezet.  Ook over de inhoud van de rapporten waren niet alle fracties tevreden.
 

D66 omschreef het voortgangsrapport als een momentopname waarbij de informatie over de voortgang ontbrak. Stadsbelangen en GroenLinks hoorden een beetje rammelend dashboard. Wethouder Lennart Harpe beloofde het beter te gaan doen. Hij gaat in gesprek met de belangenvereniging, met het college van de TU en met alle partijen die nodig zijn om in dit deel van Delft het Groen-Blauw project tot een succes te maken.  Hij zegde de commissie toe binnen een jaar met een nieuwe stand van zaken te komen.


Parkeerbeleid


De hoofddoelstelling van het nieuwe Delftse parkeerbeleid blijft overeind, maar er moeten nog wat rafelranden worden weggewerkt. Zo omschreef wethouder Harpe de extra maatregelen van het vorige college van b en w die hij gaat uitvoeren om met name de bewoners en ondernemers in de binnenstad wat tegemoet te komen in hun bezwaren tegen het beleid.


De ChristenUnie pleitte voor rust in het beleid en niet voor een nieuwe discussie over de uitvoering daarvan. Dat is waar volgens de fractie de extra maatregelen toe zullen leiden. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid van twee kort-parkeerplekken bij de Choorstraat, het verruimen van vergunninghoudersplekken op de Gasthuisplaats en het verbeteren van de informatie voor buitenlanders op de parkeerautomaten in de binnenstad.


Van de VVD mogen de automaten op plekken waar bezoekers niet mogen parkeren weg. De fractie riep de wethouder op daar ook naar te kijken. De CDA vroeg de mogelijkheid van betaald parkeren per minuut te onderzoeken. Verschillende fracties benadrukten ook het belang van gastvrij handhaven. Harpe maakte bekend dat daarmee een eerste stap is gezet. Van alle 332 foutparkeerders op de Gasthuisplaats is de boete terugbetaald of ingetrokken.


In oktober van dit jaar gaat de gemeente parkeertellingen houden om te zien wat de effecten zijn van de parkeermaatregelen. De wethouder kondigde aan dat hij de resultaten in het vierde kwartaal  van dit jaar naar de raad stuurt. Hij wil de raad dan ook informeren over een eventuele aanpassing van de bloktijden, de toekomstige Spoorsingelgarage en een alternatief toegangssysteem voor de pollers.


Transferium


De commissie stond verder kort stil bij het afblazen van een transferium in Delft-Zuid.  Het college komt na een onderzoek tot de conclusie dat Delft niet voldoet aan de randvoorwaarden voor een succesvol transferium. Investeren zou de gemeente niks opleveren. Diverse fracties spraken hun steun uit om in plaats daarvan  alternatieve vervoersmogelijkheden te onderzoeken en station Delft-Zuid als vervoersknooppunt verder te verbeteren. 
 

Pagina opties