Referendumkamer hoort indieners verzoek

Dit item is verlopen op 24-04-2016.
24 maart 2016 – De referendumkamer heeft woensdag 23 maart een openbare hoorzitting gehouden over het inleidend verzoek om een raadgevend referendum te houden over (g)een asielzoekerscentrum (AZC) in Delft.

De indieners Frans Verbeek en Carla van Tricht gaven een toelichting op hun verzoek en beantwoordden vragen van de leden van de referendumkamer. Verbeek en Van Tricht benadrukten dat ze via een referendum willen bereiken dat het college van b en w stopt met zoeken naar een locatie voor een AZC in Delft en ook niet meewerkt aan het vestigen van een AZC in Delft.

Een referendum kan in Delft gaan over conceptbesluiten die voorliggen bij de gemeenteraad. Het inleidend referendumverzoek dat nu is ingediend, heeft betrekking op een initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft om geen asielzoekerscentrum in Delft toe te staan.

In de toelichting die wethouder Raimond de Prez namens het college gaf, zei hij dat het college geen formele belemmeringen ziet om een referendum te houden. Het college wijst wel op het feit dat als de raad zou besluiten om in Delft nooit een AZC toe te staan, dat zo’n besluit vernietigd kan worden als dat door een hogere overheid noodzakelijk wordt geacht.

Daarnaast wees de wethouder op het politieke kader, waarbinnen op dit moment geen concreet voorstel ligt om in Delft een AZC te vestigen. Het college is bij gebrek aan een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers niet meer in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). We zijn gestopt met zoeken, aldus de wethouder.

Dat daarmee al is voldaan aan een van de wensen van de indieners van het inleidend verzoek leidde bij de referendumkamer tot de vraag wat er dan aan vragen voor een referendum overblijft. Verbeek en Van Tricht zeiden weinig vertrouwen te hebben in de woorden van het college. Ze willen dat de raad een besluit neemt om de komst van een AZC nooit toe te staan.

De hoorzitting is een van de stappen in het proces dat de Referendumkamer volgt om tot een advies te komen over de toelaatbaarheid van het inleidend verzoek. Voorzitter Laurens Beijen van de referendumkamer verwacht dat dat advies volgende week dinsdag gereed is. Dit niet-bindende advies dient vervolgens als bijlage bij het raadsvoorstel over het inleidende referendumverzoek, waarover de raad op 31 maart een besluit neemt.

Pagina opties