Referendumkamer buigt zich over vraagstelling

Dit item is verlopen op 07-05-2016.
7 april 2016 – De referendumkamer houdt op maandag 11 april, vanaf 10.30 tot ongeveer 11.00 uur, in Het Nieuwe Kantoor een openbaar overleg met de indieners van het referendumverzoek Geen AZC in Delft over de vraagstelling. 

Indien u bij het openbare deel aanwezig wilt zijn, dan dient u zich uiterlijk zondag 10 april aan te melden via griffie@delft.nl

Het overleg met de indieners is een volgende stap naar een referendum, waarvan het inleidend referendumverzoek op donderdag 31 maart werd aangenomen.

De referendumkamer komt maandag bij elkaar om het advies aan de gemeenteraad te formuleren over de vraagstelling. In het openbare deel van de bijeenkomst kunnen beide indieners hun visie geven op de vraagstelling en de antwoordcategorieën. De rest van de vergadering is besloten.

Het advies van de referendumkamer wordt verwerkt in een voorstel dat op donderdag 28 april in de raadsvergadering wordt besproken. Daarna start, voor een periode van zes weken, het inzamelen van 4000 handtekeningen die het definitieve referendumverzoek ondersteunen. Ook dat verzoek wordt door de gemeenteraad behandeld.

Pagina opties