Redelijk optimistisch over Lijm & Cultuur

Dit item is verlopen op 04-04-2009.

4 maart 2009 – De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting toonden zich dinsdag 3 maart voorzichtig optimistisch over de stand van zaken rond evenemententerrein Lijm & Cultuur aan de Rotterdamseweg in Delft.  

De commissie besprak in de overlegvergadering de nota Rapportage stand van zaken Lijm & Cultuur. De commissie had vorig jaar wethouder Lian Merkx gevraagd om een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen en procedures waarmee Lijm & Cultuur te maken heeft.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Lijm & Cultuur is het bieden van een podium voor amateurs.. De commissie riep de wethouder op deze doelstelling niet te vergeten en juist de faciliteiten voor de amateurkunst te waarborgen.

Ook over het tijdpad van lopende procedures werden vragen gesteld door de commissieleden. De artikel 19-procedure die op dit moment loopt om grote evenementen op het terrein mogelijk te maken zal volgens wethouder Merkx voor de zomer zijn afgerond. Daarna kan een doorstart worden gemaakt met verbouwingen Bovendien kan Lijm & Cultuur dan een publiciteitsoffensief starten en beginnen met de werving van evenementen.

Een van die evenementen zou vanaf 2010 de kermis kunnen zijn. Een mogelijke verhuizing van de Markt naar Lijm & Cultuur wordt onderzocht. In de tweede helft van dit jaar verwacht de wethouder dat de procedure voor de milieuvergunning in gang wordt gezet.

De commissie sprak verder onder meer over de bereikbaarheid van het terrein. De wethouder zegde de commissie toe met de exploitant van de Watertaxi in gesprek te gaan over de mogelijkheden van een aanlegsteiger.. Ze liet de commissie verder weten dat een voetgangers- en fietsersbrug naar het terrein hoog op het verlanglijstje staat, maar dat de financiën hiervoor vooralsnog ontbreken

Pagina opties