Raadsvergadering van 31 januari a.s. gaat niet door

Dit item is verlopen op 25-02-2013.
25 januari 2013 -  Bij de vaststelling van de voorlopige agenda voor de raadsvergadering van 31 januari a.s. heeft het presidium geconstateerd dat er geen bespreekpunten zijn voor deze vergadering.

Het presidium stelt daarom voor om de raadsvergadering van 31 januari a.s. niet door te laten gaan.
Indien er binnen de reglementaire termijnen nog een interpellatieverzoek wordt gedaan, zal het presidium dit aan de raad voorleggen.

De hamerstukken uit de januaricyclus zullen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 februari aanstaande.

Pagina opties