Raadsvergadering begint half uur eerder

Dit item is verlopen op 27-12-2017.
27 november 2017 – De raadsvergadering begint op donderdag 30 november niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar een half uur eerder, om 19.30 uur. De begintijd is vervroegd, omdat de raad een volle agenda moet afwerken.

Bij verschillende voorstellen waar de raad een besluit over moet nemen en een aantal andere onderwerpen zijn door diverse fracties moties en amendementen aangekondigd. De fracties van de SP, ChristenUnie en D66 hebben dat gedaan bij het voorstel over de Kadernota ISD III. Een sterke basis voor de sociale stad. Bij het voorstel over het rapport Delftse Rekenkamer onderzoek Armoede in Delft hebben verschillende fracties ook laten weten dat ze het voorstel willen aanpassen.

GroenLinks kondigde een motie aan bij het voorstel over de vaststelling van het Internationaal Beleid 2018-2020. STIP overweegt een motie in te dienen bij het rapport Delftse Rekenkamer onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen. Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft willen dat doen bij de nota Doorontwikkeling Evenementenbeleid die gezamenlijk met het rekenkamerrapport wordt besproken.

Bij het voorstel actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft zijn door Onafhankelijk Delft, GroenLinks en de SP amendementen en moties aangekondigd. De fracties van Stadsbelangen Delft, CDA, ChristenUnie, Fractie Van Koppen, PvdA en SP beraden zich over eventuele moties bij het voorstel Vaststelling bestemmingsplan Reinier de Graafweg.

De SP overweegt een motie in te dienen bij de bespreking van de plannen voor de witte huizen in het Heilige Land. GroenLinks heeft aangekondigd bij de notitie kansen voor Buitenhof 2018-2022 eventueel een motie in te dienen. De ChristenUnie wil eventueel via een motie de zienswijze tussenevaluatie MRDH aanpassen.

Voorafgaand aan de vergadering neemt de raad afscheid van David van Dis (CDA) en de STIP-fractieleden Falco Bentvelsen en Elwin van Beurden. Zij worden respectievelijk opgevolgd door Gerrit-Jan Valk (CDA) en namens STIP: Sybren van der Veld en Twan de Nijs. Elwin van Beurden vertrekt als raadslid, maar hij blijft wel als commissielid/niet-raadslid actief voor de STIP-fractie.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties