Raadsvergadering begint een uur vroeger

Dit item is verlopen op 12-11-2015.
12 oktober 2015 – De raadsvergadering begint op donderdag 15 oktober anders dan gebruikelijk niet om 20.00 uur, maar om 19.00 uur. In deze vergadering geven de elf fracties hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar.

Met de algemene beschouwingen start de gemeenteraad niet alleen het nieuwe politieke jaar, maar ook de begrotingsbehandeling.

De programmabegroting 2016 wordt op 27, 28 en 29 oktober in de raadscommissies besproken. De begroting wordt op donderdag 5 november door de gemeenteraad vastgesteld.

In de commissievergaderingen kunt u als inspreker reageren op de door het college voorgestelde begrotingsplannen. U kunt zich hiervoor vooraf aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl of telefonisch via (015) 260 2416.

Agenda raadsvergadering   

Pagina opties