Raadsleden bekijken Kansen voor Buitenhof

Dit item is verlopen op 09-06-2019.
9 mei 2019 – Raads- en commissieleden hebben dinsdag 7 mei tijdens een ruim vier kilometer wandeling door de wijk Buitenhof kennis gemaakt met het gemeentelijke programma Kansen voor Buitenhof.

Aanleiding voor het wijkbezoek waren de voortgangsrapportage en het plan van aanpak 2019 dat het college van B en W in maart dit jaar naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Om de raads- en commissieleden een goed beeld te geven van wat er speelt in de wijk werd tijdens de wandeling op diverse plekken met korte presentaties stilgestaan bij de fysieke en sociale ontwikkelingen in de Buitenhof Noordwest. 

Zo werd in de oude kantine van Delfia ingegaan op het beleidsprogramma Kansen voor Buitenhof en de aanpak van Werkse! om werkloze wijkbewoners die niet in beeld zijn bij de gemeente aan de slag te helpen. In de Gillisbuurt werd aandacht besteed aan de wijkversterkingsopgave. Voorts werden de Lidl en omgeving, de bouwlocatie Bethelpark en het informatiepunt in de Reinier de Graafbuurt bezocht.

                                                                                                                                     

Pagina opties