Raadsfracties kondigen diverse moties aan

Dit item is verlopen op 03-04-2014.
3 maart 2014 – Verschillende partijen hebben voor de laatste raadsvergadering in deze raadsperiode diverse moties aangekondigd. De vergadering wordt gehouden op donderdag 6 maart en begint 20.00 uur.

Stadsbelangen wil via een motie de runshopplaatsen terugbrengen in het noordelijk winkelgebied van de binnenstad. GroenLinks en ChristenUnie overwegen moties bij de kadernota Innovatie Sociaal Domein.  D66 en ChristenUnie willen een amendement en een motie indienen bij het toetsingskader woningbouwplannen Delft.

Onafhankelijk Delft heeft diverse moties in petto bij het financieel meerjarenbeleid, het contract van de gemeente met de provincie voor de Sebastiaansbrug, het project Gelatinebrug en bij de brief van het college over de stand van zaken rond de Syriëgangers.

Stadsbelangen overweegt ook een motie in te dienen bij de Sebastiaansbrug, maar die motie heeft betrekking op een second-opinion-onderzoek naar geluidsoverlast. Daarnaast heeft de fractie een motie van ongenoegen aangekondigd, omdat de knip naar de Delftse Hout volgens Stadsbelangen eerst besproken had moeten worden met de raad. Onafhankelijk Delft heeft een motie aangekondigd over het intrekken van 217 bekeuringen bij het viaduct Bieslandsekade-Delftse Hout.

De SP wil in reactie op brieven over het Arboretum-Heempark en het hertenkamp en de dierenweide een motie indienen tegen de bezuinigingen op de stedelijke groenvoorzieningen.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties