Raad wijst gereguleerde wietteelt af

Dit item is verlopen op 28-12-2008.

28 november 2008 - Met een ruime meerderheid heeft de gemeenteraad donderdag 27 november een aangepaste motie van Leefbaar Delft afgewezen om aansluiting te zoeken bij de groep gemeenten die voorstander is van gereguleerde wietteelt.

Aan het eind van het debat kondigde de VVD-fractie aan dat in de loop van 2009 samen met Lid van der Werf het initiatief voor zo’n Delftse ‘wiettop’ wordt genomen.

Voor de motie waren Leefbaar Delft, SP, GroenLinks en D66. De fracties van STIP, Stadsbelangen, PvdA, ChristenUnie/SGP, CDA, Lid van der Werf en VVD stemden tegen.

Voor het begin van de raadsvergadering werden Job Veltman en Bas Bennebroek als nieuwe raadsleden voor STIP benoemd. De studentenpartij wisselt jaarlijks haar fractieleden.

En verder:

- Stelde de raad het ontwikkelingsplan Lindelaan-Elzenlaan vast;

- Ging de raad akkoord met extra budget voor verbetermaatregelen bij station Delft Zuid;

- Stelde de raad de nieuwe commissie Rekening & Audit in;

- Stemde de raad in met het experiment om bij de komende verkiezingen voor het Europees parlement te kunnen stemmen in een willekeurig stemlokaal.

Pagina opties