Raad start met inwerkprogramma

Dit item is verlopen op 09-05-2018.
9 april 2018 – Om de nieuwe gemeenteraad van Delft goed voor te bereiden op de komende raadsperiode is, worden de komende weken informatiebijeenkomsten gehouden, waarin verschillende beleidsterreinen worden belicht.

Dinsdagavond 10 april vind de aftrap plaats en wordt de aandacht van de raadsleden gevraagd voor de financiën en de planning en control-cyclus. Op donderdag 12 april wordt een bijeenkomst gehouden, waarin Agenda 2040 centraal staat.

Op woensdag 18 april worden ze bijgepraat over het sociaal domein. De ontwikkelingen rond veiligheid worden op woensdag 25 april toegelicht en op donderdag 26 april staat de thema-avond in het teken van schoon, heel en Avalex.

De reguliere vergadercyclus van de gemeenteraad begint op dinsdag 17 april met een commissie Algemeen. De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 24 april.

Pagina opties