Raad sluit jaar af met volle agenda

Dit item is verlopen op 17-01-2019.
17 december 2018 – In de laatste vergadering van dit jaar bespreekt de gemeenteraad op donderdag 20 december onder meer de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2019.

De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks hebben bij dit agendapunt moties aangekondigd.

De reactie van het college op de evaluatie van het gemengd model voor de afhandeling van bezwaarschriften is aan de raadsagenda toegevoegd, omdat verschillende partijen na de behandeling in de commissie lieten weten dat ze dit onderwerp in hun fracties verder wilden bespreken.

Dat gebeurde ook met de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen van de PvdA over de naamgeving van straten in Delft. PvdA en D66 namen dit stuk mee terug naar hun fractie, nadat het in de commissievergadering was besproken.

De commissiebehandeling van de evaluatie van de pilot deelfietsen was eveneens voor diverse fracties aanleiding om dit stuk mee terug te nemen en een motie te overwegen.

Aan het begin van de vergadering neemt de raad afscheid van STIP-fractievoorzitter Michelle Corten en haar fractiegenoot Matthias Floor. Zij worden opgevolgd voor Marcel Harinck en Marnix Weiler. Zij worden donderdagavond namens STIP benoemd tot raadslid. Matthijs Gouwerok wordt de nieuwe fractievoorzitter van STIP.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur en kan worden bijgewoond in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. Belangstellenden kunnen de vergadering ook rechtstreeks thuis bekijken via de webcast.

Pagina opties