... Actueel Raad sluit jaar af met volle agenda

Raad sluit jaar af met volle agenda

18 december 2017 – De gemeenteraad van Delft sluit op donderdag 21 december het jaar af met een volle raadsagenda. Bij diverse bespreekpunten zijn door verschillende fracties moties en amendementen aangekondigd.

        

D66 heeft aangekondigd een motie Werk maken van talent in te dienen bij de bespreking van het voorstel om de Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Delft 2015 te wijzigen. Het voorstel over de transitie van het bestuursmodel van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) is voor de PvdA na de behandeling in de commissie mee terug genomen naar de fractie. Wellicht dat die interne bespreking tot een motie of amendement leidt. Als dat niet zo is, wordt dit voorstel als hamerstuk vastgesteld.

Dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren met het voorstel over de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof/Agathaplein. Bij dit voorstel zijn door de VVD, SP en ChristenUnie moties en een amendement aangekondigd. De VVD overweegt een motie om drie onderzoekscenario’s te laten uitwerken. De SP overweegt een amendement op het beslispunt over de mogelijke verzelfstandiging van het museum. De SP wil daarnaast ook een motie indienen over de scenariokeuzes. De ChristenUnie heeft een motie aangekondigd om dit project te bestempelen als een risicovol project.

Bij het voorstel Regeling Delftse aanpak risico’s in beeld overweegt de SP een motie over go/no go-momenten in te dienen. Stadsbelangen Delft en Fractie Van Koppen hebben het voorstel Bestemmingsplan Het Arsenaal voor intern beraad mee teruggenomen. Als dat niet tot moties of amendementen leidt, wordt dit voorstel als hamerstuk vastgesteld door de raad.

Het voorstel Besluiten Governance Avalex is door de fracties van de CDA en Onafhankelijk Delft voor interne bespreking mee teruggenomen. De VVD heeft een motie Onderzoeken optie zonder Avalex aangekondigd. De fractie van de SP overweegt een motie over de optie uittreden uit Avalex.

De raadsvergadering is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. De vergadering kan vanaf de publieke tribune worden bijgewoond of thuis worden bekeken via de webcast.

Agenda raadsvergadering