Raad sluit inwerkprogramma af

Dit item is verlopen op 21-06-2014.
21 mei 2014 – Met een thema-avond over de innovatieve stad heeft de gemeenteraad dinsdag 20 mei zijn inwerkprogramma afgesloten.

De serie van zes bijeenkomsten had als doel de nieuwe gemeenteraad van Delft goed voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode die na de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen. Tijdens de inwerkbijeenkomsten werden diverse gemeentelijke beleidsterreinen belicht.

De serie begon op 8 april met een bijeenkomst over de vernieuwing van het sociaal domein. Voorts werd in het stadhuis een ontmoeting met Delftenaren gehouden, waarin de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden centraal stond.

De raads- en commissieleden werden verder in twee sessies bijgepraat over de financiële huishouding van de gemeente en er was een bijeenkomst waarin de ontwikkelingen in het Spoorzonegebied centraal stonden.

Pagina opties