Raad praat verder over Schieoevers Noord

Dit item is verlopen op 08-08-2019.
8 juli 2019 – Na het debat in de commissievergadering praat de raad in de vergadering op donderdag 11 juli verder over het bestemmingsplan Tiny Houses en het aanvaarden van het mileueffectrapport Schieoevers Noord. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Over de voorstellen bestemmingsplan Tiny Houses, de MER Schieoevers Noord en het ontwikkelplan Schieoevers Noord kwamen vorige week in de commissievergadering dertien insprekers aan het woord. Alle partijen besloten na het debat dat ze dit onderwerp voor de raadsvergadering verder in hun fracties gingen bespreken.

De raad bespreekt verder de voorgenomen verplaatsing van Laga, het bouwplan Kruisstraat 71 en de Tussentijdse Evaluatie Studentenhuisvesting in goede banen. Verschillende fracties overwegen bij deze agendapunten moties in te dien. Dat geldt ook voor de uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis en de evaluatie 2014-2018 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen).

Afhankelijk van de bespreking in het vervolg van de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 9 juli buigt de raad zich ook over het Fietsparkeren Delft: voorstel uitvoeringsagenda 2018 t/m 2021.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal in het stadhuis op de Markt of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties