Raad praat verder over aanpassen APV

27 januari 2020 – De gemeenteraad bespreekt op donderdag 30 januari in de besluitvormende vergadering onder meer het voorstel Periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Delft.

Dit voorstel is toegevoegd aan de raadsagenda, omdat Onafhankelijk Delft in de commissievergadering een amendement over lachgas heeft aangekondigd. GroenLinks liet in die vergadering weten het voorstel mee terug te nemen naar de fractie.

Als intern beraad bij de fractie van het CDA leidt tot een motie bespreekt de raad ook de ontwikkelingen in de jeugdhulp. Dat geldt eveneens voor de uitkomsten van de besprekingen in de fracties van Onafhankelijk Delft en de SP over de prestatieafspraken voor 2020 met de grote corporaties.

De raad neemt aan het begin van de vergadering afscheid van Rinske Wessels. Zij wordt in de fractie van GroenLinks opgevolgd door Cheraldine Osepa die tot raadslid wordt benoemd. Osepa wordt op haar beurt als commissielid opgevolgd door Claudia Hofemann.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. De vergadering is openbaar en kan in het stadhuis worden bijgewoond of thuis rechtstreeks worden bekeken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties