Raad oriënteert zich op plannen Prinsenhofgebied

Dit item is verlopen op 11-05-2019.
11 april 2019 - Diverse raads- en commissieleden hebben zich donderdagavond 11 april verdiept in de actuele stand van zaken van de plannen voor Museum Prinsenhof en de omgeving. In het museum legden ze hun oor te luister bij de Delftenaren die zich hebben verenigd in een werkgroep voor de verbouwingsplannen en verschillende ambtenaren die bij het project betrokken zijn.

Na een opening door plaatsvervangend commissievoorzitter Marcel Harinck volgde een inleiding door wethouder Bas Vollebregt en een ambtelijke toelichting op het proces. 

Daarna werd via drie thematafels een en ander verder uitgediept. De Delftse werkgroepleden deden daarbij hun verhaal en betrokken ambtenaren voorzagen de raadsleden van technische informatie.

De eerste tafel had als thema Proces en communicatie werkgroep Prinsenhofgebied. Deelnemers van de werkgroep blikten terug op het proces tot nu toe en lichtten de huidige stand van zaken en het vervolg van het proces toe.

Aan de tweede tafel Perspectief – toelichting op de inhoud werkgroep Prinsenhofgebied werd het perspectief inhoudelijk toegelicht. Zoals in het programma stond toegelicht, is er nog geen volledig afgerond product. De werkgroep gaat bijvoorbeeld nog in gesprek met de stad in brede zin over het perspectief.

Het thema aan de derde tafel luidde Toekomst 2040 – Prinsenhofgebied. De werkgroep levert met het perspectief een visie af waar op korte termijn aan gerekend en getekend kan worden. Naast dat perspectief bestaat er een nog grotere droom op de langere termijn. Aan deze tafel werden ideeën daarover uitgewisseld met de raads- en commissieleden.

Pagina opties