Raad oefent met nieuwe Omgevingswet

Dit item is verlopen op 29-07-2016.
29 juni 2016 – De raad heeft dinsdag 28 juni op uitnodiging van het college een interactieve bijeenkomst gehouden over de nieuwe Omgevingswet. Op 7 april jl. is deze nieuwe wet voor het eerst gepresenteerd en besproken in de commissie Ruimte en Verkeer. 

Het college had voor deze bijeenkomst een conceptvisie opgesteld, waarin op hoofdlijnen staat welke doelstellingen en uitgangspunten het college  wil hanteren voor de implementatie van de Omgevingswet in Delft. De uitgangspunten van de conceptvisie zijn in de interactieve bijeenkomst door het college aan de raad gepresenteerd.

De aanwezige raads- en commissieleden wisselden onder leiding van gespreksleider Nelly de Ridder van gedachten over de gevolgen van de Omgevingswet voor Delft, de mate van participatie en de betrokkenheid van spelers en de rol van de raad bij de nieuwe wet.

Vervolgens oefenden de raads- en commissieleden aan de hand van de fictieve plan Terras en speelvoorziening voor watersport recreanten met het nieuwe omgevingsrecht. Voor deze casus werden de rollen van ontwikkelaar, architect, voorzitter belangenvereniging, ambtenaar gemeente, wethouder, en raadslid door de aanwezigen ingevuld. Het belangrijkste aandachtspunt dat uit dit rollenspel naar voren kwam, was het vinden van draagvlak in relatie tot de belangen van de omgeving.

De brief van het college met de conceptvisie implementatie Omgevingswet wordt besproken in de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer van dinsdag 30 augustus 2016.  

Pagina opties