Raad maakt weg vrij voor Het Straatje

Dit item is verlopen op 19-01-2016.
19 december 2015 – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vrijdag 18 december tijdens een extra raadsvergadering na een uitgebreid debat ingestemd met het op orde brengen van de veiligheid in Museum Prinsenhof Delft en de komst naar Delft van het schilderij Het Straatje van Vermeer. 

Nagenoeg alle oppositiepartijen, behalve de ChristenUnie, stemden tegen de voorstellen. Maar ook de coalitiepartijen hadden hun bedenkingen en kanttekeningen bij een proces, waarbij de raad onder tijdsdruk twee besluiten moest nemen waarmee veel geld is gemoeid.

Om de beveiliging in het Delftse museum structureel op orde te brengen en voldoende te beveiligen om topstukken zoals Het Straatje van Vermeer te kunnen exposeren, werd de raad vrijdag gevraagd akkoord te gaan met een investering van ruim 2,2 miljoen euro. Daarnaast vroeg het college aan de raad een extra bijdrage voor het museum van 195.000 euro en een risicoreservering van 400.000 euro. Met dat geld kan het Prinsenhof de tentoonstelling Vermeer komt thuis mogelijk maken. Deze expositie die Het Straatje omlijst, laat van 25 maart tot en met 17 juli 2016 de zoektocht naar de locatie van de huizen op dit schilderij zien. Veel voorbereidingen zijn al getroffen.

Hogere kosten

In het debat bleek dat veel partijen niet alleen moeite hebben met de tijdsdruk, maar ook met de hogere kosten in vergelijking met de kosten die wethouder Ferrie Förster in oktober aan de raad had gepresenteerd. De wethouder maakte toen bekend dat het aanpassen van de expositieruimte in het museum de gemeente zes ton zou kosten en de tentoonstelling zelf twee ton. Dat de raad niet eerder op de hoogte was gebracht over de veel hogere kosten werd de wethouder behoorlijk aangerekend. Op zijn beurt betoogde Förster dat hij niet direct op de hoogte was gebracht door Erfgoed Delft toen de resultaten van de scan bekend waren.

Onafhankelijk Delft sprak van een ‘bizar bedrag’ en liet duidelijk blijken dat haar achterban geen behoefte heeft aan Het Straatje. “Als onze achterban dat wil zien, kijken ze wel op internet”, aldus Onafhankelijk Delft.

Second opinion

Stadsbelangen drong aan op een second opinion over de kosten voor de veiligheidsmaatregelen en kreeg daarin de steun van diverse oppositiepartijen, waaronder het CDA.  Stadsbelangen en ook Fractie Van Koppen pleitten voor een onderzoekpauze, zodat de raad in januari ruim voor de tentoonstelling een meer gedegen besluit zou kunnen nemen over de komst van het schilderij en de investeringen in het museum.

De SP zei niet te begrijpen waarom het college met het voorstel was gekomen. Met het aanvankelijke bedrag van acht ton had de partij kunnen leven, maar 2,2 miljoen vond de SP te ver gaan. De partij wees op het bijna failliet van Delft en de bezuinigingen op zaken als buurthuizen, kinderboerderijen en de bibliotheek.  Ook de SP vroeg om een onafhankelijke second opinion. Net als het CDA. Die fractie had liever gezien dat het college had gezegd dat het museum nu nog niet klaar was voor een grote expositie, maar dat een plan zou worden opgesteld om dat in de toekomst wel te zijn.

De ChristenUnie vroeg ook naar een visie op de toekomst van het museum en vroeg het college om de huidige toekomstvisie opnieuw tegen het licht te houden. Ook wees de ChristenUnie op de rol van de raad en de bezuinigingen op Erfgoed Delft die wellicht ook een rol hebben gespeeld in de veiligheidssituatie van Museum Prinsenhof Delft.

Toekomstvisie

Wethouder Förster wees het idee van een second opinion af, omdat daarmee de expositieruimte niet op tijd gereed zou kunnen zijn en de tentoonstelling zou moeten worden afgeblazen. Hij beloofde wel te gaan werken aan een toekomstvisie op het museum. Na de zomer van 2016 moet die gereed zijn. In die visie wil de wethouder een stappenplan plus een begroting opnemen om tot verzelfstandiging van het Prinsenhof te komen.

Extern onderzoek

De wethouder gaf wel gehoor aan de wens van de coalitiepartijen PvdA, VVD, GroenLinks, D66 en STIP om een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de vraag hoe het zover heeft kunnen komen. De PvdA wil op basis van zo’n feitenrelaas in een later stadium een politiek oordeel kunnen vellen. Ook de VVD en GroenLinks willen de feiten boven water. GroenLinks zou ook graag zien dat het college de ondernemers in de stad vraagt een duit in het zakje te doen in de vorm van sponsoring. D66 wil eveneens dat een onderzoek duidelijk maakt waarom er plotseling een veel hogere investering nodig is. STIP noemde het schokkend dat de beveiliging niet structureel op orde is en pleitte ook voor een onderzoek. De partij wees ook op het belang voor Delft van het Prinsenhof, omdat het het laatste museum is in de stad.

De wethouder laat het onderzoek uitvoeren, nadat de verbouwing in het museum is afgerond. In januari legt het college de raad een opzet voor om tot een onderzoek te komen. De raad kan dan vragen en aandachtspunten meegeven. De wethouder beloofde ook dat hij de raad informeert over de gang van zaken rond en tijdens de verbouwing.

Motie van afkeuring

De kou was daarmee niet helemaal uit de lucht. Onafhankelijk Delft diende een motie van afkeuring tegen de handelswijze van wethouder Förster in. ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen, SP en Fractie van Koppen kwamen ook met een motie van afkeuring tegen de gang van zaken. Beide moties werden door een raadsmeerderheid verworpen.

Het voorstel om voor ruim 2,2 miljoen euro de veiligheid in Museum Prinsenhof Delft op orde te brengen werd gesteund door de meerderheid van D66, STIP, GroenLinks, PvdA , VVD en ChristenUnie. Dezelfde partijen gingen akkoord met het voorstel om de tentoonstelling Vermeer komt thuis mogelijk te maken met een extra bijdrage en een risicoreservering.

Pagina opties