Raad buigt zich over Beheervisie Openbare Ruimte

Dit item is verlopen op 16-01-2020.
16 december 2019 – De gemeenteraad van Delft behandelt op donderdag 19 december in de laatste raadsvergadering van dit jaar onder meer het voorstel Beheervisie Openbare Ruimte Delft. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het stadhuis op de Markt.

Bij de bespreking van dit voorstel zijn in de commissie Ruimte en Verkeer moties aangekondigd door de fracties van Onafhankelijk Delft, CDA, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en STIP.

Daarnaast is door Onafhankelijk Delft een motie aangekondigd bij de brief van het college aan de Overleggroep sluipverkeer Gasthuislaan-Oosteinde-Oranje Plantage. De VVD overweegt een motie bij het voorstel Vastgoed analyse 2019.

Op de raadsagenda staan verder de Investeringsagenda Sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport. Bij dit bespreekpunt hebben Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en STIP laten weten dat ze wellicht moties indienen. De reactie van het college op de schriftelijke vragen van het CDA over de huurachterstand van de culturele vereniging Sranti is door die fractie na de commissiebehandeling mee teruggenomen voor intern beraad om eventueel een motie in te dienen.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen en in de raadszaal volgen vanaf de publieke tribune. De vergadering kan ook thuis rechtstreeks via de webcast worden bekeken.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties