Raad akkoord met afronding Gondelaffaire

Dit item is verlopen op 04-05-2013.
4 april 2013 – De  gemeenteraad van Delft heeft tijdens een extra raadsvergadering donderdag 4 april ingestemd met een procedure waarmee partijen en raadslid Martin Stoelinga gezamenlijk komen tot een bestuurlijke afronding van de Gondelaffaire.

De raad heeft het college gevraagd  uitvoering te geven  aan het besluit. Jan Peter de Wit (Leefbaar Delft} en Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft) stemden tegen. Zij vonden het voorstel niet ver genoeg gaan. Martin Stoelinga onthield zich van stemming.

In het besluit is een traject opgenomen dat bestaat uit een onderhandelingsronde en - indien nodig - een door de gemeente betaald bindend arbitragetraject. De uitkomst van het traject is een financiële tegemoetkoming aan Martin Stoelinga voor kosten die hij heeft gemaakt in verschillende juridische procedures over de Gondelaffaire die al bijna acht jaar duurt.

Burgemeester Bas Verkerk sprak zijn grote waardering uit aan alle partijen en Martin Stoelinga voor hun inzet om tot dit besluit te komen.  Het dossier heeft veel emoties losgemaakt de afgelopen acht jaar, en dat heeft een oplossing in de weg gestaan, aldus de burgemeester. Door de inzet en betrokkenheid van alle partijen is die stap nu wel gezet. Hiermee wordt een nog jarenlange rechtszaak voorkomen, en dat is goed voor de stad en voor alle betrokkenen.

Het college gaat het afgesproken traject nu uitvoeren en zal de raad na afronding in een openbaar stuk over de uitkomsten informeren.

Pagina opties