Parkeren blijft commissie bezighouden

Dit item is verlopen op 05-01-2014.
5 december 2013 – De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft woensdag 4 december uitgebreid gesproken over verschillende onderwerpen die allemaal te maken hadden met parkeren.

Over het voorstel Onttrekkingsbesluit Hovenpassage Poptahof waren de meningen verdeeld. Dit voorstel maakt het mogelijk dat het college per 1 februari 2014 onder meer 87 parkeerplaatsen aan de Troelstralaan en 65 parkeerplaatsen aan de Martinus Nijhofflaan opheft om de bouw van een woontoren met 75 appartementen en een uitbreiding van 2500 vierkante meter aan winkelruimte mogelijk te maken. Het voorstel vloeit voort uit een overeenkomst die de gemeente in 2006 met Van der Vorm Vastgoed (VVG) heeft gesloten voor de ontwikkeling van winkels en woningen rond De Hovenpassage.

Streefdata

Een ondernemer die namens de winkeliers uit de Hovenpassage insprak, zei  dat het verdwijnen van  goedkope parkeerplaatsen haar restaurant klanten kan gaan kosten. Een meerderheid van de fracties liet weten geen bezwaar te hebben tegen het onttrekkingsbesluit maar wel met de periode tussen het opheffen van de parkeerplekken en de start van de bouw.

Wethouder Raimond de Prez legde uit dat het om streefdata gaat maar dat die door diverse procedures nog kunnen verschuiven. Voordat de bouw begint, moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Vanaf dat moment kunnen de parkeerplaatsen niet meer gebruikt worden. De wethouder zei er geen probleem mee te hebben om de parkeerplaatsen later op te heffen als blijkt dat de bouw later begint. De SP overweegt in de raadsvergadering een motie in te dienen over de uitbreiding van het winkeloppervlak. De wethouder beloofde de inspreker informatie over de inspraakavond die de gemeente in januari houdt voor ondernemers en omwonenden van de Hovenpassage. Het voorstel wordt in de raadsvergadering op donderdag 19 december verder besproken.

Evaluatie

Dat gebeurt ook met het voorstel om de parkeerverordening te actualiseren naar aanleiding van de evaluatie van het  parkeerregime Voorhof noordwest. Per 1 juni 2012 is de eerste fase van de regulerende maatregelen in Voorhof van kracht geworden. Het college concludeert in de evaluatie dat door de invoering van betaald parkeren in delen van de wijk de juiste parkeerder nu op de juiste plaats staat. Na overleg met bewoners stelt het college voor om de bloktijden aan te passen van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur.

Een inspreker trok namens belangenvereniging Voorhof II west de geloofwaardigheid van de evaluatie ernstig in twijfel, omdat zijn vereniging nooit om een reactie is gevraagd. De belangenvereniging pleit voor het opheffen van betaald parkeren achter de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan, omdat daar niemand meer parkeert. Ook zou de gemeente volgens de vereniging meer moeten doen om haar werknemers te stimuleren niet in de zijstraten te parkeren maar in de parkeergarage aan de Papsouwselaan.

Wethouder Milène Junius legde uit dat ze de gemeente ambtenaren stimuleert om met andere vervoersmiddelen dan de auto naar de Torenhove te komen, maar dat ze het gemeentepersoneel niet kan dwingen om in de garage te parkeren. In het debat werd niet echt helder hoe de wijkbewoners denken over het betaald parkeren. Het CDA zei dat ze hierover bewonersverenigingen gaat raadplegen. De SP merkte op het jammer te vinden dat er nooit een enquête is gehouden onder de bewoners. D66 overweegt een motie om de bloktijden te beperken van 12.00 tot 19.00 uur en ook de ChristenUnie gaat nadenken over een motie.

Parkeerautomaten

In de overlegvergadering werd ook de volgens enkele fracties bizarre situatie besproken dat er in de binnenstad nieuwe parkeerautomaten staan terwijl alleen vergunninghouders op straat mogen parkeren en bezoekers naar de parkeergarages moeten.

In een brief aan de commissie legt het college uit dat dat komt door onlogische landelijke regelgeving waar op dit moment geen alternatieven voor te bedenken zijn. Verschillende fracties drongen er bij wethouder Junius op aan toch naar alternatieve oplossingen te kijken die voorkomen dat toeristen en bezoekers bij een automaat een dagkaart proberen te kopen.  Het CDA stelde een ludiek verwijzingsbord naar de parkeergarages voor. Als het aan de VVD ligt wordt het parkeerregime veranderd, maar daar voelde een meerderheid niks voor. De wethouder vertelde dat de teksten op de automaten worden verbeterd en dat veel informatie over parkeren in Delft gedeeld gaat worden via websites, apps en navigatiesystemen.

Pollers

Inspreker Max van Dalen lichtte in de commissie zijn plan toe om bij de poller op  de Nieuwe Langendijk een proef te starten met twee gastheren of –vrouwen die in historisch kostuum automobilisten en buschauffeurs de weg wijzen naar de juiste parkeergelegenheden en toeristische informatie geven. Stadsbelangen Delft zei niks te zien in het plan dat door andere fracties als sympathiek werd bestempeld. Wethouder Junius zei dat het college kijkt naar de mogelijkheid om bij het Blauwe Hart gastheren en –vrouwen in te zetten, maar dat hun rol nog nader uitgewerkt moet worden. De wethouder nam de suggestie van de PvdA over om Max van Dalen uit te nodigen voor een gesprek.

In de overlegvergadering werd verder kort stil gestaan bij de meerjarenbegroting van Parking Delft en bij de instroom van nieuw trammaterieel in Delft. Deze onderwerpen komen niet terug in de raadsvergadering.

Pagina opties