Oriëntatie op Centrum indicatiestelling zorg

Dit item is verlopen op 13-06-2009.

13 mei 2009 - Voorafgaand aan de vergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hield de commissie dinsdag 12 mei een externe oriëntatie over het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) in relatie tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de AWBZ en sociaal-medische voorzieningen.

Anneliese van Strien en Sandra Witkamp van het CIZ informeerden de commissie onder meer over de diensten die het CIZ voor en na 1 juni 2009 uitvoert. Ook werd ingegaan op het aantal jaarlijkse indicaties in Delft.

De commissie kreeg daarnaast inzicht in de soorten indicatieprocedures en helderheid over de aansluiting en samenwerking met het gemeentelijk loket Wonen, Zorg en Welzijn. 

Pagina opties