Onderzoekscommissie houdt interviewronde

Dit item is verlopen op 12-10-2016.
12 september 2016 - De onderzoekscommissie Grote Projecten houdt in de periode van 3 tot en met 14 oktober 2016 interviews met (oud-)bestuurders en (oud-)ambtenaren die betrokken zijn en waren bij de projecten Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug.

 

De commissie heeft besloten om deze vrijwillige en in beginsel openbare gesprekken te houden in het Delftse stadhuis. Deze nieuwe fase van het onderzoek is op maandag 12 september begonnen met een informatiebijeenkomst voor ambtenaren en leden van het college.

De gemeenteraad besloot in februari van dit jaar een vervolg te geven aan het vorig jaar gehouden feitenonderzoek naar de drie grote projecten in relatie tot de financiƫle situatie van Delft.

De raad heeft de onderzoekscommissie de opdracht gegeven het waarom van bepaalde feiten en overwegingen bij de besluitvorming over de genoemde projecten nader te duiden en hier lessen uit te trekken voor toekomstige projecten in de stad. Onderzoeks- en Adviesbureau Necker van Naem ondersteunt en begeleidt de commissie bij de uitvoering van de vervolgfase van het onderzoek naar deze drie grote projecten

In het onderzoek wordt ook toegewerkt naar een Regeling Risicovolle projecten. Dit is een regeling, waarin regels worden afgesproken over de organisatie en beheersing van grote complexe projecten. De lessen uit het onderzoek worden hiermee vertaald in concrete afspraken. Naar verwachting zal, in december, het rapport met regeling worden aangeboden aan de gemeenteraad van Delft.

 

 

Pagina opties