... Actueel Onderzoek raad sluit interviewronde af

Onderzoek raad sluit interviewronde af

31 oktober 2015 - Het onderzoek van de gemeenteraad naar de financiële problemen bij grote projecten heeft met het afsluiten van de interviewronde een flinke stap vooruitgezet.

Het onderzoek verloopt daarmee volgens planning. De begeleidingscommissie besprak maandag 26 oktober het verloop van het onderzoek. De onderzoekers van Policy Research Corporation zijn bezig met het feitenonderzoek en hielden de afgelopen weken interviews met betrokkenen. De presentatie van het onderzoeksrapport is in januari 2016 voorzien. De bespreking van het rapport in de raad is aan de orde in februari 2016.

De gemeenteraad van Delft besloot op 26 maart dit jaar tot een onderzoek naar een aantal projecten in relatie tot de financiële situatie van de gemeente. Het betreft de Spoorzone, de Harnaschpolder en de Sebastiaansbrug. In de commissie die het onderzoek begeleidt zijn de fracties van D66, PvdA, STIP, CDA, ChristenUnie, SP en GroenLinks vertegenwoordigd.