Onderzoek op verzoek burgemeester Verkerk

Dit item is verlopen op 24-06-2012.
24 mei 2012 - De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer Franssen, heeft de gemeenteraad van Delft op woensdag 23 mei in een brief laten weten dat hij mogelijkheden ziet een onderzoek te laten verrichten naar de vraag “of de heer Verkerk in zijn doen en laten, met betrekking tot de Gondelaffaire, in strijd heeft gehandeld met geldende wetgeving, geldende gedragscodes en algemene regels van behoorlijk bestuur”.  

Burgemeester Verkerk heeft zelf om dit onderzoek gevraagd, omdat in een uitzending van het tv-programma Brandpunt de suggestie werd gewekt dat de burgemeester iets te verwijten zou zijn.

De heer Franssen heeft onderzoeksbureau Berenschot een verkennend vooronderzoek laten doen, onder begeleiding van een commissie van drie onafhankelijk deskundigen, de heren Cachet, Daemen en Marijnen. 

De onderzoekers en de leden van de begeleidingscommissie zijn van mening dat het mogelijk is een onderzoek uit te voeren. Zoals al eerder aangekondigd, wil de Commissaris van de Koningin het onderzoek pas starten nadat hij met de gemeenteraad van Delft heeft gesproken over het draagvlak voor dit onderzoek.

Uit dit overleg, dat begin juni wordt gevoerd, moet duidelijk worden of de gemeenteraad vindt dat de onderzoeksopzet in orde is, dat het beschikbare materiaal toereikend is en dat de raadsleden ervoor open staan om de uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij hun oordeelsvorming over het optreden van de burgemeester.

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek, als het definitief start, zal zijn afgerond.

Pagina opties