Omgevingswet centraal in digitale raadssessie

15 mei 2020 – De Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt, gaat voor nogal wat veranderingen zorgen. Er komt één wet voor alle ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving; één loket voor alle aanvragen, één omgevingsvisie en één omgevingsplan. Voor de gemeenteraad betekent de nieuwe wet andere bevoegdheden. Daarover houdt de raad op dinsdag 19 mei, vanaf 19.30 uur, een digitale raadssessie.

De gemeente Delft is al enkele jaren bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Tijdens de raadsessie krijgen de raadsleden een toelichting op de stand van zaken en wordt ingegaan op wat er op juridisch gebied voor de gemeenteraad gaat veranderen.

Wilt u weten wat de Omgevingswet misschien voor u gaat betekenen? Kijk dan op de website van de gemeente Delft waar meer informatie is te vinden over de nieuwe wet en over de mogelijkheden om actief mee te denken over ontwikkelingen in de buurt en in de stad.

Agenda digitale raadssessie                                            

Pagina opties