Nusantara

Dit item is verlopen op 23-10-2016.
23 september 2016 – Het college heeft geen geld om de collectie van het voormalige museum Nusantara langer dan noodzakelijk op te slaan en daarom is ze ook niet van plan om plaatsing op de afstotingsdatabase aan te houden. Wethouder Ferrie Förster antwoordde dat donderdag 22 september op vragen van CDA en D66 tijdens het Delfts Uurtje.

Aanleiding voor het CDA om hierover vragen te stellen, was de brief van Nieuw Nusantara waarin de drie initiatiefnemers uit de doeken doen hoe ze museum Nieuw Nusantara met veel steun uit de stad willen verwezenlijken. De initiatiefnemers schrijven dat het ‘de missie van het museum wordt om vanuit een Delfts perspectief vorm en inhoud te geven aan de historische en actuele relatie tussen Nederland en Indonesië’. Dan moet de collectie niet, zoals het CDA omschreef, op de marktplaats voor museumstukken worden geplaatst.

In 2012 werd de exploitatie van museum Nusantara beëindigd en begon de ontzameling van de collectie. De initiatiefnemers vrezen dat plaatsing van de circa 20.000 objecten op de afstotingsdatabase betekent dat de collectie in zijn geheel of gedeeltelijk niet meer voor Delft is te behouden.

CDA, D66 en vooraf ook de ChristenUnie vroegen de wethouder om uitstel, maar dat zit er volgens hem niet in. Hij wil de collectie medio oktober op de database plaatsen. Vertraging betekent volgens wethouder Förster vijf- tot tienduizend euro per maand aan extra kosten.  Het CDA kondigde aan een motie in te dienen tijdens de komende raadsvergadering.

Monitor

Op de vraag van de SP over een gewenst snel onderzoek naar de zorg binnen het Sociaal Domein in Delft, liet wethouder Aletta Hekker weten dat er begin 2017 een monitor wordt uitgevoerd. Hierin wordt ook een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek opgenomen. Ze stelde de SP voor die monitor eerst af te wachten en daarna verder te praten over dit onderwerp.

Reinier de Graafweg

Bij de begrotingsbehandeling in november wil de SP de aansluiting van de Reinier de Graafweg op de A4 opnieuw aan de orde stellen. Het besluit hierover is al in 2005 genomen, maar de werkelijkheid is volgens de SP inmiddels veranderd. Wethouder Lennart Harpe wees op de bestemmingsplanwijziging die er aan zit te komen om de weg beter in de bestaande situatie in te passen en zei voorstellen van de SP af te wachten.

De evaluatie van de proef met het weghalen van de geslotenverklaring voor de Rijksstraatweg laat een kwart meer verkeer zien en dat is volgens de SP voldoende reden om de weg weer af te sluiten. De wethouder wees op de wisselende percentages per dag en zei dat 590 motorvoertuigen per dag betekent dat de Rijsstraatweg een rustige weg is. Hij stelde de SP gerust dat er een tweede meting komt.

Luchtkwaliteit

Het standpunt van het Longfonds over houtrook was voor de SP aanleiding om aan wethouder Stephan Brandligt vragen te stellen over het gemeentebeleid om de luchtkwaliteit in Delft te verbeteren. In zijn toelichting wees de wethouder onder meer op de verkeersregulerende maatregelen in de binnenstad. Om de luchtkwaliteit in heel Delft te verbeteren is volgens de wethouder meer aan middelen nodig dan beschikbaar is. De SP kondigde aan hierop terug te komen bij de begrotingsbehandeling. 

Grondwateronttrekking

Wethouder Brandligt nam het voorstel van de SP om een deskundigensessie te houden over de grondwateronttrekking in Delft-noord niet over. Hij zei daartoe geen aanleiding te zien. Volgens de wethouder steunt de aanpak op de adviezen van gerenommeerde instituten, waarvan de deskundigheid in zijn visie door niemand in twijfel wordt getrokken.

Uitbreiding

De SP verwacht van een uitbreiding van het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport ‘weinig winst en veel ellende’. De fractie vroeg wethouder Harpe om de Delftse bezwaren kenbaar te maken. De wethouder vond het daarvoor nog veel te vroeg. Hij zei in overleg te zijn en eerst alle cijfers en feiten duidelijk te willen hebben alvorens met een Delfts standpunt te komen. Ook dit onderwerp wil de SP aankaarten bij de komende begrotingsbehandeling.

Pagina opties