Nieuwe stadsbouwmeester voorgedragen

Dit item is verlopen op 23-08-2019.
De raad, bijeen op 11 juli jl., heeft kennis genomen van de uitkomst van de wervingsprocedure stadsbouwmeester.

Tako Postma wordt voorgedragen als de nieuwe stadsbouwmeester van Delft. Postma was tot recent partner-bestuur van architectenbureau Inbo en is lid van de Commissie Ruimtelijk kwaliteit in Amsterdam. Zijn benoeming zal tijdens de raadsvergadering van 26 september a.s. aan de orde komen. Al eerder start hij met kennismakingsgesprekken.

Pagina opties