Nieuwe raadsgriffier voorgedragen

Dit item is verlopen op 28-02-2015.
28 januari 2015 – Raymond Jeene is voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Delft. De gemeenteraad wordt op donderdag 29 januari gevraagd in te stemmen met de benoeming. 

Beoogd wordt dat Jeene per 1 maart 2015 Lia Randsdorp opvolgt. Zij beëindigde haar werkzaamheden als raadsgriffier op 3 april 2014. De griffierstaken werden sindsdien waargenomen door commissiegriffier Bram Oostdijk.

Raymond Jeene is 42 jaar en sinds maart 2009 plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeenteraad van Rotterdam. Voor die tijd werkte hij onder meer als senior financieel beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Pagina opties