Nieuw stadsbestuur gaat aan de slag

Dit item is verlopen op 16-06-2014.
15 mei 2014 – Delft heeft een nieuw college van b en w. In de raadsvergadering op donderdag 15 mei zijn de wethouders Aletta Hekker (D66), Ferrie Förster (STIP), Raimond de Prez (PvdA), Stephan  Brandligt (GroenLinks) en Lennart Harpe (VVD) benoemd en beëdigd.

Aan het begin van de vergadering sprak burgemeester Bas Verkerk de vertrekkende wethouders Pieter Guldemond (STIP) en Milène Junius (CDA) toe. Guldemond verlaat de politiek.  Junius nam direct na haar afscheid weer als CDA-raadslid deel aan de vergadering.


Oppositieakkoord


Het CDA vormt samen met Onafhankelijk Delft, SP, Stadsbelangen en ChristenUnie de nieuwe oppositie in Delft. Deze week stelden deze partijen gezamenlijk een oppositieakkoord op dat moet dienen als tegenwicht en aanvulling op het coalitieakkoord. De oppositiepartijen boden hun verklaring voor het begin van de vergadering aan D66-fractieleider Huub Halsema aan.


Formatieproces


Halsema gaf namens de vijf coalitiepartijen een toelichting op het formatieproces. In zijn rol als fractievoorzitter kondigde hij uitdagende tijden aan voor Delft. Tijden waarin nog achttien miljoen euro bezuinigd moet gaan worden en twaalf miljoen euro aan eerder vastgestelde bezuinigingen nog ingevuld moet  worden.  Halsema zei dat de coalitie daarom kiest voor verdiencapaciteit van individuele Delftenaren en van Delft als geheel.


Bezuiniging


Fractievoorzitter Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft sprak over een coalitieakkoord van veel oude wijn in stokoude zakken met een overbodige VVD-wethouder. Zijn partij diende een motie in die het college opriep tot salarisvermindering; vijf wethouders voor 80% van het salaris is gelijk aan vier wethouders. Ook CDA en Stadsbelangen dienden een motie in, omdat de coalitie geen financieel voorstel had, terwijl de raad in de programmabegroting vorig jaar een bezuiniging liet inboeken van 150.000 euro door het aantal wethouders te verminderen.


Aangenomen


De motie van Onafhankelijk Delft kreeg alleen steun van de SP en werd door de raadsmeerderheid verworpen. De motie van CDA en Stadsbelangen werd unaniem aangenomen. Die motie vraagt het nieuwe college bij de bespreking van de Kadernota volgende maand met dekking te komen voor het financiële gat dat door de benoeming van vijf wethouders in de begroting ontstaat.


Parkeertarieven


De reacties van de coalitiepartijen op het coalitieakkoord waren vooral gericht op de punten die zij zelf de komende vier jaar van groot belang achten voor Delft. STIP sprak over de kenniseconomie, de tramlijn naar de TU en Technopolis en voldoende fietsparkeerplekken. GroenLinks wees op zorg, werk, groen en het betrekken van de stad. De PvdA zag in het akkoord veel aandacht voor arbeid en zorg en de VVD zei blij te zijn dat de lasten en parkeertarieven de komende jaren niet omhoog gaan.


Stemming


De oppositiepartijen benadrukten de punten die zij missen in het coalitieakkoord. Voor Onafhankelijk Delft is dat onder meer de armoedebestrijding. De SP vreest dat Delft steeds minder een stad voor iedereen wordt. CDA merkte op dat het akkoord vol staat met onderwerpen die nog onderzocht moeten worden en Stadsbelangen vond het opmerkelijk dat de coalitie bestaat uit vijf partijen, waarvan er drie tijdens de verkiezingen zetels hebben verloren. De ChristenUnie zei een wethouder welzijn of wijken te missen, maar sprak ook haar steun uit aan het nieuwe college. Dat deed ook een ruime meerderheid van de raad bij de stemming over de vijf voorgedragen wethouders.


Afscheid


Na hun installatie nam de raad afscheid van STIP-raadslid Anne Viruly. Haar plaats wordt overgenomen door Dorris Derksen. Omdat Raimond de Prez (PvdA) en Stephan Brandligt (GroenLinks) weer wethouder zijn geworden, zijn hun zetels in de raad overgenomen door respectievelijk Bert Brehm en Frank van Vliet. Anne Viruly (STIP), Anco Sesselaar (PvdA) en Dominique Bentvelsen werden geïnstalleerd als commissielid/niet-raadslid.
 

Pagina opties