Lintje voor burgemeester bij afscheid

Dit item is verlopen op 05-08-2016.
5 juli 2016 - Burgemeester Bas Verkerk is tijdens de buitengewone raadsvergadering op maandag 4 juli bij het afscheid van de gemeenteraad door commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit onderscheiden met een hoge Koninklijke onderscheiding. 

Verkerk werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten voor Delft op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Smit roemde in zijn toespraak de vertrekkend burgemeester ook om zijn tomeloze inzet voor de stad.

Warme band

Tijdens de buitengewone afscheidsraad waren er ook warme woorden voor burgemeester Verkerk van zijn Haagse collega Jozias van Aartsen. De burgemeester van Den Haag schetste de warme band tussen de twee steden die elkaar veel gunnen en de rol van burgemeester Verkerk in de totstandkoming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Burgemeester Verkerk speelde daarin een voortrekkersrol, waarbij hij niet alleen oog had voor de Delftse belangen,  maar zich ook sterk maakte voor de regionale belangen.

Burgervader

Wethouder Aletta Hekker memoreerde onder meer dat burgemeester Verkerk de afgelopen twaalf jaar circa 600 collegevergaderingen en 120 raadsvergaderingen heeft geleid. Ze karakteriseerde hem als een betrokken burgervader, een kritische beschouwer, een besluitvaardig bestuurder, als een burgemeester die Delft meer kleur heeft gegeven. Als een man met veel humor die op de juiste momenten daarmee de spanning wist te doorbreken. De herdenking van de Delftse MH17-slachtoffers en de troostende woorden die Verkerk toen sprak, maakten veel indruk op haar. Uit handen van de wethouder ontving Verkerk namens het college de erepenning van de gemeente Delft.

Zichtbaarheid

De nestor van de gemeenteraad, Aad Meuleman, benadrukte in zijn toespraak het vele werk dat Verkerk twaalf jaar lang voor Delft heeft verzet, waarbij de zichtbaarheid van de burgemeester  ondergeschikt was aan die van de zichtbaarheid van de stad. Meuleman, die de buitengewone vergadering voorzat, wees ook op de veranderde stad, waar maakbedrijven plaatsmaakten voor kennisbedrijven. Daarnaast wees hij op de veranderde samenleving, waarin bestuurders en politici te maken onder het mom van de vrijheid van meningsuiting te maken hebben met schofferingen en bedreigingen.

Tevens ging hij in op de betrokkenheid van de burgemeester bij de Delftenaren die 100 jaar worden of 60 jaar getrouwd zijn. Meuleman refereerde ook aan de carnavalsoptocht, het ophalen van de stadssleutel aan het eind van carnaval, de aanwezigheid van de burgemeester bij de kerstconcerten in de Oude Kerk, de intocht van Sinterklaas, tijdens de Oudejaarsnacht altijd mee met de politie, de jaarlijks de dodenherdenking op Jaffa en zijn betrokkenheid bij de Delftse taptoe. Aad Meuleman overhandigde namens de gemeenteraad het Delfts blauwe bord aan de burgemeester, waarmee traditiegetrouw ook vertrekkende raadsleden worden uitgezwaaid.

Balans

Aan het slot van de vergadering was het laatste woord voor de vertrekkende burgemeester. Hij ging onder meer in op het DNA van Delften nieuwsgierig burgerschap. Verkerk zei een stad te zien met mensen vol optimisme, maar ook een stad waarin sommige mensen niet zo goed meekomen. Hij achtte het zijn bestuurlijke taak om daarin een balans te vinden. Ook ging hij in op de ontwikkeling van Delft als kennisstad, de veiligheidscijfers, de verbinding van Delft en de Metropoolregio met Europa. “Ik heb altijd geprobeerd om de juiste balans te vinden voor Delft”, zei burgemeester Verkerk. En zijn boodschap voor de raad: “Pas goed op Delft en breng Delft verder”.

Burgemeester Bas Verkerk neemt op donderdag 7 juli afscheid van de medewerkers van de gemeentelijke organisatie. Hij neemt op vrijdag 8 juli afscheid van de inwoners van Delft. Zij kunnen hem de hand schudden tijdens een receptie van 17.00 tot 19.00 uur in het stadhuis op de Markt. 

Pagina opties