Lange raadsagenda met veel moties

Dit item is verlopen op 26-10-2016.
26 september 2016 – Op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 29 september staan acht bespreekonderwerpen, waarbij door verschillende fracties moties zijn aangekondigd. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

De raad buigt zich in deze vergadering ook over een initiatiefvoorstel van Onafhankelijk Delft om de Oostpoort aan te lichten. Voorts wordt de raad gevraagd in te stemmen met een aantal benoemingen.

De onderwerpen waarbij door diverse fracties moties zijn aangekondigd zijn onder meer de brief van het college over de afdoening van de motie Vervoerplannen 2017. de Nota Reserves, voorzieningen en investeringen 2016, de collegebrief Ontwikkelingen Kruisstraat 71 en de brief van het college over de uitkomsten van de opdracht Toekomstbestendige Sport.

Ook bij de Voortgangsrapportage Buitenhof/aanpak overlast Griegstraat, de privatisering van zwembad Kerkpolder, de evaluatie van de invoering van het gemengd model ambtelijk horen en de collectie van Nusantara zijn door diverse fracties moties aangekondigd.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties