Laatste raadsvergadering heeft volle agenda

Dit item is verlopen op 07-08-2014.
7 juli 2014 - De gemeenteraad staat in de laatste vergadering voor het zomerreces op donderdag 10 juli een volle agenda te wachten. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Naast de jaarstukken 2013 moet de raad ook de Kadernota 2014 vaststellen. Verschillende fracties hebben aangekondigd dat ze bij deze twee voorstellen amendementen en moties gaan indienen.

Dat gebeurt ook bij de bespreking van een aantal collegebrieven over uiteenlopende onderwerpen. Er zal onder meer gesproken worden over de vertraagde renovatie van de Sebastiaansbrug, de verzelfstandiging van de kinderboerderijen, waterspeeltuinen en De Papaver, de afdoening van de motie naaktstrand in Midden-Delfland en het manifest Joint regulation over gereguleerde wietteelt. 

Verder wordt er gesproken over een geboorde Blankenburgtunnel, rookvrije speelplekken en de campuscontracten van DUWO.

De raadsvergadering wordt rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties