Interactieve raadssessie Omgevingsvisie

Dit item is verlopen op 26-04-2019.
25 maart 2019 – In de multifunctionele ruimte van het stadskantoor wordt op dinsdag 26 maart een interactieve raadssessie over de Omgevingsvisie van Delft gehouden. De bijeenkomst voor raads- en commissieleden begint om 19.45 uur.

De gemeente Delft is druk bezig met de Omgevingsvisie van Delft. De Veldacademie heeft hiervoor onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met de inwoners van Delft over de toekomst van de stad. Youngworks sprak met jongeren over de toekomst.

In de raadssessie worden de uitkomsten van deze gesprekken gedeeld en wordt vooruitgeblikt op de Omgevingsvisie. Hierin legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit is de eerste stap in de beleidscyclus. De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2021.

Agenda Interactieve raadssessie Omgevingsvisie

Pagina opties