Insprekers komen eerder aan de beurt

Dit item is verlopen op 26-07-2019.
26 juni 2019 – Om te voorkomen dat insprekers in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op dinsdag 2 juli urenlang moeten wachten, heeft een meerderheid van de fracties ingestemd met het voorstel om insprekers die avond van 19.00 tot 20.00 uur hun zegje te laten doen over de geagendeerde onderwerpen Schieoevers Noord, bouwplan Kruisstraat 71 en de verkeerssituatie in de Gasthuislaan.

Het Delfts Kwartiertje, waarin fracties vragen kunnen stellen aan de leden van het college, begint om 20.00 uur. Direct daarna start rond 20.15 uur de procedurevergadering. De overlegvergadering begint om ongeveer 20.30 uur.

De commissie bespreekt in deze vergadering naast Schieoevers Noord, bouwplan Kruisstraat 71 en het sluipverkeer in de Gasthuislaan ook de uitvoeringsagenda Fietsparkeren Delft en het voorstel van het college om een of meer mobiliteitshubs toe te voegen aan het programma Nieuw Delft.

Agenda inspreekuur

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties