Inspraakmoment voor de Kaderbrief 2019

Dit item is verlopen op 17-07-2019.
17 juni 2019 – De gemeenteraad bespreekt in de vergadering op de donderdag 20 en 27 juni de Kaderbrief 2019. Voorafgaand aan de vergadering op 20 juni kunt u vanaf 19.00 uur in de raadszaal uw zegje doen over de kaderbrief.

In deze nota schetst het college de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren. Het stuk is daarmee te beschouwen als dé opmaat naar de programmabegroting 2020-2023, die na de zomer wordt aangeboden.

Tijdens deze eerste raadsbehandeling geven fracties hun visie op de toekomst voor Delft. Dat doen ze op 20 juni vanaf 19.30 uur in hun algemene beschouwingen. Het inhoudelijke debat en de afrondende behandeling staan vervolgens gepland op donderdag 27 juni.  De raad kan via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid. De vergadering op 27 juni begint om 19.30 uur.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich voor donderdag 20 juni 12.00 uur aanmelden via: griffie@delft.nl.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties