Inspraak voor burgers bij begroting 2009

Dit item is verlopen op 20-11-2008.

20 oktober 2008 - De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 6 november de begroting voor 2009 vast. Ook dit jaar kunnen burgers hun mening geven over die begroting.

Op donderdag 30 oktober kunnen burgers en vertegenwoordigers van organisaties van 18.15 tot 19.00 uur in het Stadhuis hun inbreng geven over de begrotingsplannen voor 2009.

Aansluitend debatteren vier commissies met de burgemeester en wethouders over de verschillende begrotingshoofdstukken. Hierbij kunnen fracties de wensen en opmerkingen van burgers inbrengen.

Als een fractie een idee, wens of plan overneemt, zal ze op 6 november tijdens de afsluitende begrotingsraad via een motie of amendement proberen om hiervoor geld vrij te maken in de begroting. Daar moet dan een meerderheid van de raad mee instemmen.

Wil je gebruik maken van je spreekrecht op 30 oktober, meld je dan bij voorkeur vóór maandagavond 27 oktober 18.00 uur aan bij de griffie. Je krijgt dan op tijd van de griffie te horen waar en wanneer je op 30 oktober kunt inspreken.

Aanmelden kan per mail via griffie@delft.nl

Spoorboekje begrotingsvergaderingen gemeenteraad Delft
Dinsdag 28 oktober 2008: Stadhuis, 18.00 uur algemene beschouwingen, 20.45 uur schorsing, 21.15 uur eerste termijn college, 22.45 uur sluiting vergadering.
Donderdag 30 oktober 2008: Stadhuis, commissiekamer en raadszaal 18.15-19.00 uur inspraak burgers, 19.00 – 21.00 uur begrotingscommissie EMCR (commissiekamer), 19.00 – 21.00 uur begrotingscommissie BestWe (raadszaal), 21.30 – 23.30 uur begrotingscommissie Wijzo (commissiekamer), 21.30 – 23.30 uur begrotingscommissie RO en WVB (raadszaal).
Donderdag 6 november 2008: Stadhuis, 20.00 uur, begrotingsraad, vaststelling begroting.

Pagina opties