Groen-blauwe kansen voor Delft-Zuidoost

Dit item is verlopen op 04-05-2012.
4 april 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft dinsdag 3 april tijdens een externe oriëntatie de kansen en mogelijkheden besproken van het groen en het blauw in de wijk Delft-Zuidoost. 

Aanleiding voor deze ontmoeting met deskundigen is het rapport Groen-Blauw Delft-Zuidoost. In deze wijk wordt de komende jaren veel gebouwd. Stenen komen in plaats van water, planten, bomen en struiken. In het onlangs uitgebrachte rapport wordt beschreven hoe gebouwd kan worden met aandacht voor het behoud en het versterken van de groene en blauwe leefomgeving.

Bij de bijeenkomst van gisteravond werden inleidingen gehouden door Maartje Scholten (projectleider gemeente Delft), Christiaan Wallet (namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Hiltrud Pötz (directeur van opMAAT architecten en deskundige op het gebied van duurzaam en klimaatbestendig bouwen).

Architect Ineke Hulshof leidde na de pauze een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de TU-Delft, Woonbron, DUWO, belangenvereniging TU-Noord, AM Ontwikkeling, het Hoogheemraadschap van Delfland en opMAAT.

Uit deze paneldiscussie kwam vooral naar voren dat alle partijen van goede wil zijn, maar dat de vraag is op welke manier er nu concrete acties ondernomen kunnen worden. Daarnaast speelt de financiering van de verschillende maatregelen een belangrijke rol. De panelleden werden voldoende uitgedaagd om daarover uitspraken te doen, maar niemand liet zich verleiden om het achterste van de tong te laten zien.

Pieter Delleman deed namens de belangenvereniging TU-Noord een dringend beroep op de overige partijen om nu wel concrete afspraken te maken met elkaar en ervoor te zorgen dat een groot deel van de kansen die in beeld zijn gebracht ook daadwerkelijk verzilverd gaan worden.

Het rapport “Groen-blauw Delft-Zuidoost” wordt in de commissievergadering SVR van 10 mei 2012 nader besproken tussen commissie en wethouder Guldemond.

Bekijk de bijeenkomst en de presentaties via de webcast.

  

Pagina opties