Gemeenteraad wacht volle agenda

Dit item is verlopen op 29-04-2016.
29 maart 2016 – De gemeenteraad staat op donderdag 31 maart een lange raadsvergadering te wachten. Op de agenda staan naast enkele benoemingen in totaal negen bespreekpunten aangekondigd.

De vergadering begint met de benoeming van Boris van Overbeeke die voor D66 commissie/niet-raadslid wordt. Daarnaast worden er diverse nieuwe leden benoemd in de Delftse Rekenkamer, de Rekening- en Auditcommissie en de onderzoekscommissie Grote Projecten.

Daarna moet de raad een besluit nemen over het inleidend referendumverzoek dat is ingediend naar aanleiding van het initiatiefvoorstel Geen AZC in Delft door de fractie van Onafhankelijk Delft. De referendumkamer heeft in zijn advies aan de raad aangegeven dat het inleidend verzoek toelaatbaar is.  

De raad wordt ook om een besluit gevraagd over het voorstel om 400.000 euro uit te trekken voor de huisvesting en begeleiding in Delft van vluchtelingen met een verblijfstatus.

Bij het voorstel over de verordening burger- en cliëntparticipatie heeft de ChristenUnie aangekondigd een amendement te overwegen over het minimaal aantal leden in de nieuwe adviesraad. Ook bij de bespreking van het rapport Delft Herstelt zijn door verschillende fracties moties aangekondigd.

De SP overweegt een motie in te dienen bij de startnotitie Woonvisie Delft 2016-2023 en bij de onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft zijn moties aangekondigd door Stadsbelangen, SP en Fractie Van Koppen. 

De fractie van het CDA heeft in de commissievergadering laten weten een motie te overwegen bij de betalingsregeling voor de spoortunnel en de fracties van Stadsbelangen en CDA overwegen moties bij de parkeervisie voor de TU-campus.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Het bijwonen op de publieke tribune is alleen mogelijk voor bezoekers die zich voor afgelopen dinsdag hebben aangemeld. De vergadering kan wel rechtstreeks worden gevolgd via de webcast:  http://webcast.nl/delft

Agenda raadsvergadering

Pagina opties