Gemeenteraad stelt profielschets nieuwe burgemeester vast

Dit item is verlopen op 12-12-2015.
11 december 2015 – De gemeenteraad van Delft heeft in een buitengewone vergadering op donderdag 10 december in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning Jaap  Smit de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld.

In de profielschets staat wat de raad van een nieuwe burgemeester verwacht en aan welke functie-eisen kandidaten moeten voldoen. Delft moet op zoek naar een nieuwe burgemeester, omdat burgemeester Bas Verkerk na twaalf jaar afscheid neemt op 15 juli 2016.

In een toelichting zei de Commissaris van de Koning dat het vaststellen van de profielschets de eerste belangrijke stap is in het vinden van een nieuwe burgemeester. Hij complimenteerde de raad met het voorwerk dat onder leiding van kwartiermaker en D66-fractievoorzitter Huub Halsema was verricht en hij wees ook op de meer dan 1200 reacties uit de stad die via een enquête onder de leden van het Delft Internet Panel waren verzameld. Volgens Halsema komen de wensen en ideeën uit de stad in grote lijnen overeen met de wensen en gedachten van de gemeenteraad.

Procedure

Jaap Smit stond ook stil bij de procedure die hij en de vertrouwenscommissie namens de gemeenteraad gaan doorlopen.  De vacature wordt per 18 december 2015 opengesteld. De Commissaris van de Koning gaat aan de hand van de profielschets gesprekken met sollicitanten voeren en een voorkeursselectie maken van sollicitanten die naar zijn mening het best aansluiten bij de wensen en kenmerken van de gemeente Delft. Deze selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie beslist met welke sollicitanten zij het gesprek aangaat. Dit gebeurt op basis van alle binnengekomen brieven en het advies van de Commissaris van de Koning. Vervolgens zal de vertrouwenscommissie gesprekken voeren en komen tot een voordracht. De voordracht wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Hierna draagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kandidaat met instemming van de ministerraad voor aan de Koning. Daarna volgt de installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning in de gemeenteraad van Delft.

Smit omschreef de profielschets van Delft als ‘feitelijk en compact’ en hij vroeg de fracties meer helderheid te geven over een aantal kenmerken die de nieuwe burgemeester zou moeten hebben. “Iedere gemeenteraad zoekt een schaap met vijf poten, maar dat moet u niet willen. Dat loopt mank. Gewoon vier poten. Dat loopt het best”, aldus de Commissaris van de Koning.

Accenten

De fracties kregen de kans hun eigen accenten te laten horen. Stadsbelangen zou graag een burgemeester zien met levenservaring, die het gezicht van Delft kan worden. De SP wil een sociaal mens en een bruggenbouwer die Delft kent en uit de buurt komt. De VVD gaat voor een kandidaat die koersvast is. STIP wil iemand die de kwaliteiten van Delft uitdraagt en versterkt. GroenLinks hoopt op een burgemeester voor alle Delftenaren, met ervaring en die een sterke aanvoerder van het college is.

De PvdA liet weten extra enthousiast te zijn als blijkt dat de beste kandidaat een vrouw is. De ChristenUnie zoekt een dienstbaar mens. Het CDA vindt dat Delft een burgemeester nodig heeft die Delftenaar wil worden. Fractie Van Koppen hoopt dat Delft door de zoektocht naar een nieuwe burgemeester in een flow van optimisme komt. D66 wil iemand die enthousiast het gesprek aangaat over de kennisstad en net zo enthousiast in gesprek gaat met Delftenaren die niks met de kennisstad hebben. Al deze fracties stemden in met de profielschets.

Onafhankelijk Delft zoekt een burgemeester met veel charisma, die kordaat optreedt en financieel goed is onderlegd. De opmerkingen van Onafhankelijk Delft over een bepaalde religieuze achtergrond van de nieuwe burgemeester werden door de Commissaris van de Koning afgedaan als ‘tegen de Grondwet’. Onafhankelijk Delft stemde als enige fractie tegen de profielschets. Presidiumvoorzitter Kim Huijpen overhandigde na het besluit de profielschets namens de meerderheid van de raad aan de Commissaris van de Koning.

Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad stemde unaniem in met de verordening Vertrouwenscommissie. Na een schriftelijke stemming ging de meerderheid van de raad akkoord met de benoeming van de voorgestelde kandidaten voor de vertrouwenscommissie. Dat zijn Maurits Bongers (SP), Ernst Damen (PvdA), Dorris Derksen (STIP), David van Dis (CDA), Joëlle Gooijer (ChristenUnie), Huub Halsema (D66), Jos van Koppen (Fractie van Koppen), Aad Meuleman (Stadsbelangen), Fleur Norbruis (GroenLinks), Bart Smals (VVD) en Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft). Huub Halsema wordt voorzitter van de vertrouwenscommissie. Wethouder Lennart Harpe is als adviseur van de commissie benoemd. Gemeentesecretaris Hans Krul is benoemd als plaatsvervangend secretaris van de vertrouwenscommissie. 
 

Pagina opties