Gemeenteraad stelt Kadernota 2013 vast

Dit item is verlopen op 14-07-2013.
14 juni 2013 – In de vergadering van donderdag 13 juni is een ruime meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de Kadernota 2013. De nota omvat onder meer een extra bezuiniging van 40 miljoen euro.

De totale bezuinigingsopgave tot en met 2017 loopt daarmee op tot 85 miljoen euro. Hoe de gemeente de extra bezuiniging gaat invullen, wordt bekend wanneer de gemeenteraad in november de Programmabegroting 2014-2017 vaststelt. Donderdagavond werd in de raadsvergadering door nagenoeg alle fracties ingestemd met de richting die het college wil geven aan de extra opgave.

Vijf moties

Vier van de vijf moties waarmee geprobeerd werd om die koers bij te sturen werden door een meerderheid van de raad afgewezen. Een motie van Leefbaar Delft om het college 500.000 euro te laten bezuinigen op de bestuurskosten kreeg alleen steun van Onafhankelijk Delft en SP. Ook was er geen meerderheid voor de motie Armoedemonitor van SP en Onafhankelijk Delft en ook niet voor de motie Inspraak van de SP. Voor de motie Zorgen om zorg had de SP met Onafhankelijk Delft en GroenLinks aan de steun van Leefbaar Delft niet genoeg voor een meerderheid in de raad.

Die meerderheid was er wel voor de motie Aanpak jeugdwerkloosheid van PvdA, D66, GroenLinks, CDA en STIP. De motie roept het college op om in het vierde kwartaal van dit jaar een actieplan jeugdwerkloosheid voor te leggen aan de raad, waarin aandacht is voor het voorkomen van schooluitval, voldoende aanbod van stageplekken, leerbanen en extra aandacht voor werkgelegenheid onder jongeren al dan niet in regionaal verband. In het actieplan moeten ook een aantal door de fracties geformuleerde actiepunten worden opgenomen, zoals geen bijstand voor jongeren tot 27 jaar zonder tegenprestatie en actief inzetten op techniek. Alle fracties, behalve Onafhankelijk Delft, SP en Leefbaar Delft, gingen akkoord met de Kadernota 2013.

Afronding

De grootst mogelijke meerderheid van de raad stemde donderdag, op Leefbaar Delft na, ook in met de begrotingswijziging die nodig is om de Gondelaffaire bestuurlijk af te ronden.  Het raadslid van Onafhankelijk Delft toonde zich tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen die een eind maken aan de ruim acht jaar durende kwestie. Ook verschillende fracties lieten weten blij te zijn met het onderhandelingsresultaat dat via hobbels en emoties door alle betrokkenen was bereikt.

Naaktstrand

Overleg met naturistenorganisaties en een onderzoek moet komend najaar uitsluitsel geven of in of rond Delft een alternatieve plek gevonden kan worden voor het opgeheven naaktstrand in de Delftse Hout. Dat liet wethouder Stephan Brandligt donderdagavond in de raadsvergadering weten. De borden ‘Naaktstrand opgeheven’ zijn weggehaald. Een aangewezen plek heeft Delft nu niet meer. De gemeente hoopt daarmee te realiseren dat ook de homo-ontmoetingsplaats verdwijnt. Die hop zou volgens politierapporten de oorzaak zijn van een toename van het aantal zedenmisdrijven. Ook zijn er volgens burgemeester Bas Verkerk sterke signalen dat de plek wordt gebruikt voor commerciële homo-prostitutie. Strenger handhaven zet geen zoden aan de dijk, hield de burgemeester de fracties voor. Een meerderheid van de raad zei het onderzoek naar een alternatieve locatie voor het naaktstrand af te wachten. Een motie van Leefbaar Delft om het naaktstrand open te laten, kreeg met de steun van Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en SP geen meerderheid in de raad.

Bestemmingsplannen

Met één tegenstem van Leefbaar Delft stelde de raad het bestemmingsplan Bedrijventerrein Delft Noord (DSM) vast. De amendementen die Stadsbelangen Delft had voorbereid om er zeker van te zijn dat transportbedrijf Van der Lee binnen de maatbestemming voor het bedrijfsterrein de huidige activiteiten kan voortzetten, werden na uitleg van wethouder Pieter Guldemond ingetrokken. GroenLinks liet via een stemverklaring bij de hamerstukken weten tegen het bestemmingsplan Harnaschpolder te zijn. De fractie mist de verkeersknip in het plan. Het bestemmingsplan Arubastraat 46-48 werd unaniem aangenomen. Voorts nam de raad een voorbereidingsbesluit voor het gebied rond Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan.

Aan het begin van de vergadering werd Goriska van Cooten benoemd tot vervangend raadslid. Zij neemt in de PvdA-fractie tijdelijk de plek van Marjon van Holst in.
 

Pagina opties