Gemeenteraad staat volle agenda te wachten

Dit item is verlopen op 25-04-2019.
25 maart 2019 – De gemeenteraad wacht donderdag 28 maart een lange vergadering, waarin twee initiatiefvoorstellen worden behandeld en zes onderwerpen uit de commissievergaderingen zijn toegevoegd aan de bespreekagenda. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal en begint om 20.00 uur.

In de raadsvergadering van februari staakten de stemmen bij het initiatiefvoorstel Delft naar een rookvrije generatie. De regels schrijven voor dat de raad opnieuw in debat kan gaan over dit voorstel van D66 en CDA en dat er opnieuw gestemd moet worden over het amendement waar negentien raadsleden voor en negentien raadsleden tegen stemden.

Bij de overige onderwerpen die de raad bespreekt zijn door fracties moties aangekondigd. Stadsbelangen Delft en SP deden dat bij het voorstel Bestemmingsplan woningbouw Abtswoudseweg. De brief van het college over de prestatieafspraken met woningcorporaties is toegevoegd aan de raadsagenda, omdat de fracties van CDA, SP en Onafhankelijk Delft dit onderwerp mee terug namen naar fractie.

ChristenUnie en CDA deden dat ook met de afdoening toezegging inzake werkloze ouderen. Onafhankelijk Delft en VVD hebben moties aangekondigd bij de voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019. Diverse fracties hebben moties aangekondigd bij de brief van het college over de Gasthuisplaats. Na de bespreking in de commissie over de verkeerssituatie in de Gasthuislaan lieten de fracties van Stadsbelangen Delft, CDA, SP en Onafhankelijk Delft weten dat ze overwegen moties in te dienen.

Belangstellenden kunnen deze raadsvergadering in de raadszaal op de publieke tribune volgen of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering                      

Pagina opties