Gemeenteraad is met zomerreces

16 juli 2017 – De gemeenteraad van Delft is tot maandag 27 augustus met zomerreces. De komende weken worden geen reguliere commissie- en raadsvergaderingen gehouden.

De vergadercyclus begint na de zomervakantie op dinsdag 4 september met de procedure- en overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen.

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 27 september.

Vergaderplanning 2018

Pagina opties