Gemeenteraad bespreekt kaderbrief 2018

Dit item is verlopen op 02-08-2018.
2 juli 2018 – In de raadsvergadering op donderdag 5 juli wordt vanaf 20.00 uur onder meer de kaderbrief 2018 behandeld.

Bij dit agendapunt overweegt de VVD een amendement in te dienen over de verlengde schooldag op de community school en Onafhankelijk Delft heeft een motie aangekondigd over de vergroening van de riool- en afvalstoffenheffing. 

Verder staat de brief van het college over de evaluatie van de verkeersknip op de Kristalweg op de agenda. CDA, STIP, Stadsbelangen Delft en SP lieten in de commissievergadering weten dit onderwerp verder in hun fracties te willen bespreken.

De raad buigt zich daarnaast op de reactie van het college op burgerbrieven over de geluidsnormen. De SP overweegt hierbij een motie, net als Onafhankelijk Delft. 

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen of rechtstreeks thuis bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties