Gemeenteraad behandelt bestuursprogramma

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
28 januari 2019 – De gemeenteraad gaat in de vergadering op donderdag 31 januari in debat over het bestuursprogramma 2018-2022 ‘Voorbereid op de toekomst’. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Het bestuursprogramma beschrijft de belangrijkste doelen die het college in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA in 2018 hebben gesloten.

De commissie Algemeen hield op donderdag 17 januari een uitvoerig debat over het programma. Tijdens die bespreking werden door diverse fracties moties en/of amendementen aangekondigd.

Op de agenda van de raadsvergadering staat donderdag ook het voorstel over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van twee woningen op het adres Rotterdamseweg 13. De ChristenUnie en PvdA namen dit voorstel na de commissiebespreking mee terug naar hun fracties.

De fractie van de VVD overweegt in de raadsvergadering een motie in te dienen bij het concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord, MER Schieoevers Noord en het bestemmingsplan Tiny Houses.

De raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties